Health Service Executive ( formerly known as Health Boards)


Click to View - Health Service Executive

Information

Health Service Executive
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
www.hse.ie

Established in 2005, the Health Service Executive is responsible for delivering high quality health and personal social services to everyone living in Ireland. Its services are provided countrywide through a network of local health offices, hospitals and community services.

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, a bunaíodh i 2005, freagrach as seirbhísí sóisialta sláinte agus pearsanta d’árdchaighdeán a sheachadadh chuig gach duine a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann. Cuirtear a seirbhísí ar fáil ar fud na tíre trí líonra oifi gí sláinte áitiúla, ospidéil agus seirbhísí pobail.

The HSE provides thousands of services to young and old, in hospitals, health facilities and in communities across the country. At some stage every year, everybody in Ireland will use one or more of the services provided.
The services delivered by the HSE are organised through four administrative areas:

 • HSE West - Limerick, Tipperary North, Clare, Galway, Mayo, Sligo, Roscommon, Leitrim, Donegal
 • HSE South - Kerry, Cork, Waterford, Wexford, Carlow, Kilkenny, Tipperary South
 • HSE Dublin North East - Dublin North, Louth, Meath, Cavan, Monaghan
 • HSE Dublin Mid Leinster - Dublin South, Wicklow, Kildare, Laois, Offaly, Longford, Westmeath

  HSE infoline Callsave 1850 24 1850
  Contact the HSE infoline for information on routine health entitlements and services, such as Medical Cards, GP Visit Cards, European Health Insurance Cards, Drugs Payment Scheme, Long Term Illness Scheme, Home Help Services, Nursing Home Subvention, Health Promotion leafl ets and literature. The HSE infoline will also be able to put you in contact with local services in your area.
  From 8.00 am - 8.00 pm, Monday to Saturday. Call Save 1850 24 1850 Email: info@hse.ie

  Líne Faisnéise Náisiúnta FSS Callsave 1850 24 1850
  Téigh i dteagmháil le Líne Faisnéise Náisiúnta FSS chun faisnéis a fháil ar ghnáth-theidil agus gnáthsheirbhísí sláinte, ar nós Cártaí Liachta, Cártaí Cuairte Dochtúirí Teaghlaigh, Cártaí Árachais Sláinte Eorpacha, An Scéim Íocaíochta Drugaí, An Scéim Bhreoiteachta Fadtéarmaí, Seirbhísí Cúraim Baile, Fóirdheontas Tithe Altranais, bileoga agus litríocht Forbairt Sláinte.
  Ón 8.00 rn – 8.00 in, Luan go Satharn. Callsave 1850 24 1850 Ríomhphost: info@hse.ie

  Health Service Executive
  www.hse.ie
  Oak House, Millennium Park, Naas, Co. Kildare
  Tel (045) 880 400 Fax 1890 200 893
  Parkgate St. Business Centre, Parkgate St, Dublin 8
  Tel (01) 635 2500 Fax (01) 635 2898
  Health Directory and Fitness Resource  Google
   
  Web www.retirementservices.ie
  This web site is owned and operated by Retirement Care Services Ltd
  www.retirementservices.ie
  www.nursinghomesinireland.com
  www.retirementcareservices.co.uk

  Top of page